Portefeuillemanagement

Portefeuillemanagement is een continu proces. De beslissingen die u neemt werken echter vele jaren door. Een vastgoedportefeuille bestaat uit een samenstelling van meerdere vastgoedobjecten in het bezit van uw organisatie. Het managen van deze portefeuille vraagt om een toekomstgerichte visie.

Een besluit om een gebouw uit te breiden, nieuw te bouwen of te verkopen is ingrijpend. Achteraf terug draaien is kostbaar. Als bedrijf wilt u natuurlijk dat elk besluit weloverwogen genomen wordt op basis van correcte informatie en draagvlak vanuit de interne organisatie. Met goede informatie valt beter te sturen op de kosten en opbrengsten van uw vastgoedportefeuille en kun je het werk efficiënter en dus sneller uitvoeren. Maar hoe gaat u dat regelen?

Sterkr biedt ondersteuning bij het inzichtelijk maken en optimaal beheersen van uw vastgoedportefeuille zodat u zich met andere zaken bezig kan houden.