Procesmanagement

Geen enkele organisatie is op dezelfde manier ingericht: taken worden op veel verschillende manieren uitgevoerd en het is soms onduidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. De informatie is meestal verspreid over de organisatie en het is niet duidelijk welke gegevens bruikbaar zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hoe krijgen we dan toch in beeld waar de juiste informatie vandaan komt en wie deze informatie kan vertalen naar het gewenste resultaat? Aan de hand van het RASCI-model helpt Sterkr Procesmanagement om taken en rollen duidelijker te maken  en daarmee de organisatie  en werksfeer op de werkvloer te verbeteren.

RASCI- model

Het RASCI-model is een manier om expliciet de rollen en verantwoordelijkheden voor een project of taak te benoemen. Door toepassing van RASCI wordt duidelijk wie betrokken moet zijn en wie geïnformeerd  moet worden. Met het RASCI-model schept u duidelijkheid in de – soms een wirwar aan – rollen en verantwoordelijkheden in een complexe organisatie. RASCI is de afkorting van Responsible (verantwoordelijke), Accountable (eindverantwoordelijk), Supportive (ondersteunend), Consulted (iemand die geraadpleegd moet worden) en Informed (iemand die geïnformeerd moet worden). Sterkr Projectmanagement biedt hulp om deze rollen en taken binnen uw vastgoedorganisatie inzichtelijk te maken en ondersteunt bij de reorganisatie van de vastgoedorganisatie.