Projectmanagement

Zorgen voor passende huisvesting voor tevreden organisaties. Dat is wat Sterkr Projectmanagement het liefst doet. De opdracht is geslaagd als de bewoners van maatschappelijke huisvesting optimaal kunnen presteren. Huisvesting is een middel en geen doel. Het neerzetten van een geoliede projectorganisatie en transparante communicatie zorgen voor passende huisvesting. Sterkr PM creëert hiermee veel draagvlak bij de organisatie zodat uw huisvesting echt geadopteerd wordt. 

Om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, werkt Sterk PM ook volgens de principes van Integraal Projectmanagement
(Rijkswaterstaat). De projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam. Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd.

Projectmatig werken

Sterkr heeft uitgebreide ervaring met projectmatig werken. Met behulp van  de GROTIK methode wordt het project fasegewijs beheersbaar gemaakt. De GROTIK- methode is een methode voor het beheersen van benoemde aspecten in het projectmanagement. De aspecten zijn: Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit.  Zodra het project goed gestructureerd is moet er geanticipeerd worden op alle uitdagingen die gepaard gaan bij de realisatie van huisvesting. Elk projectteamlid heeft invloed op het eindresultaat. Samen komen we tot een weloverwogen besluit dat lijdt naar het optimale eindresultaat.